top of page

Human Design Blog

WTF is een emotionele golf?

Bijgewerkt op: 27 dec. 2023


50% van de wereld heeft een emotionele golf.


Een gedefinieerd emotie centrum in je Human Design Chart.

Wat dat is en wat je ermee moet of kunt of wilt lees je in deze blogpost.


Als jij je emotie centrum hebt gedefinieerd ben je hier om te voelen. Diep te voelen.

Zo diep dat je de rijkdom en overvloed van het hele emotionele spectrum leert kennen zonder dat je je ermee identificeert.


Het leren herkennen van je eigen emotionele golf helpt je op die ontdekkingsreis.


Verschil tussen emoties en gevoelens


De woorden emoties en gevoelens worden vaak door elkaar heen gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Dit is niet zo.


Emoties zijn een onbewuste fysieke (chemische) reactie & sensatie in je lichaam.

Gevoelens zijn de bewuste ervaring van emoties: de betekenis die jij geeft aan dat wat je fysiek ervaart.


Een emotie kan zijn dat er iets heftigs door je lichaam raast.

Je interpretatie (gevoel) kan zijn dat je je boos voelt, of blij. Dit is jouw betekenis.


Mensen met een gedefinieerd emotie centrum genereren emoties die door mensen met een ongedefinieerd emotie centrum worden opgepikt.


Beiden hebben gevoelens: de bewuste ervaring van dat wat we fysiek ervaren in ons lichaam.


Het gedefinieerde emotie centrum


Het emotie centrum is zowel een bewustzijnscentrum (emotioneel bewustzijn) als een motor. Een motor die emoties genereert: dieptepunten en hoogtepunten. Jouw emotie centrum genereert elke emotie die je maar kunt verzinnen.


Emotie betekent letterlijk energie in motie: in beweging. Die emotionele energie raast door je lichaam. Alles wat jij waarneemt is altijd emotioneel gekleurd of je dat nou wil of niet.


Als jij hetzelfde bericht hoort op twee verschillende momenten kan het het totaal anders bij je binnenkomen. Dit is waarom er voor jou geen waarheid in het moment is. De bril waardoor je je opties bekijkt is altijd gekleurd.


Wanneer jij je best gaat doen om je emoties te ontrafelen, te analyseren kun je jezelf in een spagaat denken. Want er is vaak geen één duidelijke reden. Soms word jij 's ochtends wakker en voel je je een beetje uit je hum zonder dat er iets significants is gebeurd. Je gemoedstoestand is er gewoon. Het is een onderdeel van het chemische proces van jouw energie, jouw zijn.


Jouw emoties helpen je om te voelen, diep te voelen en uiteindelijk te berusten in de overvloed van het emotionele spectrum.


De intelligentie en kracht die daarvan uit gaat is een cadeau voor jezelf, de mensen om je heen en de wereld.Een emotionele golf


Het woord golf betekent het op en neer gaan van bv water of geluid. De emoties die jij genereert bewegen zich ook in een golf door je lichaam, vandaar de term emotionele golf.


Hoe bewuster jij je wordt van jouw specifieke golf, hoe minder je je zult identificeren met je golf. Je leert gaandeweg dat je niet je golf bent, maar de surfer die de golf berijdt.


Deze bewustwording helpt je ook met het onderscheiden van emoties vs gevoelens.


Dit proces ziet er grofweg zo uit:


  1. Zonder bewustwording zul je vaak termen gebruiken als "ik ben boos, verdrietig, blij, etc". Dit is overigens ook hoe de meeste van ons het hebben geleerd. Dat we onze emoties of gevoelens ZIJN. Maar dat is niet zo. Niemand IS zijn emoties of gevoelens.

  2. Als je je Human Design Experiment omtrent je emotie centrum start zul je langzamerhand gaan ontdekken dat je iets ervaart in je lichaam waar je vervolgens betekenis aan geeft. Je verandert je woorden dan van "ik ben" naar "ik voel me...." De emotie en het gevoel zijn nog wel hetzelfde.

  3. De volgende stap is vaak dat je die twee uit elkaar gaat trekken, dat je je nog bewuster wordt van het verschil tussen de fysieke sensatie in je lichaam en vervolgens de vertaling die jij daaraan geeft door woorden van gevoelens te gebruiken: "ik ervaart <emotie> en ik voel me <gevoel>

  4. De laatste stap is dat je volledig herkent wanneer bepaalde fysieke sensaties (emoties) even op bezoek zijn, door je lichaam razen, maar je geeft er geen betekenis meer aan met "ik". "<emotie> is even op bezoek en het voelt <gevoel>.

WTF is een emotionele golf - stappen emotionele intelligentie.png

Dit betekent niet dat je niets meer voelt, Integendeel, je voelt heel veel en diep. Maar je realiseert je dat je dit niet BENT.


Door deze bewustwording leer je dat het steeds makkelijker is om met anderen te delen wat je ervaart en welke betekenis jij daaraan geeft, zonder dat je denkt dat je bent wat je voelt.


Je realiseert je steeds meer dat jouw emoties een innerlijke kracht zijn maar die kracht HEB je, je BENT ze niet. Dat creëert uiteindelijk een gevoel van innerlijke rust terwijl de golf (storm) door je heen raast.


Je golf wordt nooit kleiner of rustiger.

Maar hoe jij er mee omgaat wordt gelijkmatiger omdat je weet dat het tijdelijk is en dat de storm altijd gaat liggen.

De angst voor de diepe dalen wordt geleidelijk minder.

Vier typen emotionele golven


De ene emotionele golf is de andere niet. Welke jij hebt is afhankelijk van jouw specifieke definitie. Elke golf heeft zijn eigen ritme. Je eigen golf leren kennen helpt je enorm in het beter begrijpen van jezelf.


Als je jezelf beter begrijpt, kan je dit helderder delen met de mensen om je heen. Dat kweekt onderling begrip en voorkomt een hoop gedoe ;-)


Er zijn vier typen emotionele golven:

  • De individuele golf (kanaal 39-55 en 12-22)

  • De collectieve golf (kanaal 30-41 en 35-36)

  • De tribale golf (kanaal 19-49 en 37-40)

  • De bron van alle golven (kanaal 6-59)


De individuele emotionele golf - van hartstocht naar melancholie


Als jij emotionele definitie hebt via kanaal 39-55 en /of 12-22 zul je jezelf wellicht helemaal niet als emotioneel bestempelen. Tot het moment dat je jezelf in de golf "ziet". Je voelt je emotioneel overwegend kalm en beheerst, met hier en daar een stemmingswisseling.


De meeste stemmingswisselingen zijn helemaal niet zo heftig, als een kabbelend beekje. Tot dat je bij de pieken komt. Die zijn dramatisch. Hemel & Hel. Donker & Licht. De hemel is pure hartstocht, liefde voor het leven en iedereen. De hel is donker, melancholisch, depressief, angstig en f*ck off iedereen.


Voor jou is het van wezenlijk belang dat je de optie hebt om je terug te trekken als je door de dalen gaat. Je zelf ontdoen van alle verplichtingen om sociaal te zijn. De golf is diep individueel.

Jouw golf is akoestisch: muziek & bv binaural beats helpen je om mee te bewegen op het ritme en het er te laten zijn.


Durf je jezelf toe te staan om bv niet naar een feestje te gaan omdat het in het moment gewoon niet meer goed voelt?

WTF is een emotionele golf - individuele golf.png

De abstracte emotionele golf - van hoop naar pijn en weer terug


Als jij emotionele definitie hebt via kanaal 41-30 of 35-35 heb je een abstracte (collectieve) emotionele golf. De kern van deze golf is verlangen wat wel of niet wordt gerealiseerd.


Deze kanalen zijn de kern van wat we de "experiential way" noemen: door nieuwe menselijke ervaringen leren we over onszelf, we geven er woorden aan en zo evolueren we als mensheid.


De crash komt zodra je een ervaring hebt gehad (en je vindt zelf dat hij niet voldeed aan de verwachting die je ervan had). Hoe meer je verwacht, hoe harder je crasht.


Het voelen van die diepe crash (teleurstelling, pijn) is de les dat het leven een aanéénschakeling is van menselijke ervaringen.


Het leven zelf is de verwachting, zonder expliciete verwachtingen te stellen aan individuele gebeurtenissen.


Je krijgt namelijk meestal niet wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt. Het leven is geen rechte lijn van a naar z, maar kent tal van afsplitsingen die je vooraf niet kunt bedenken, plannen of organiseren.


Jouw emotionele rijkdom draait allemaal om de ervaring zelf en niet vast te houden aan dat wat had moeten zijn (volgens jou).


Elk moment ben je vrij om een nieuwe ervaring aan te gaan. En de optelsom geeft je belichaamde wijsheid. Dat is de wijsheid van de "experiential way".


De collectieve golf is visueel: plaatjes en beelden (bv een museum bezoek of natuurfilm) die je een goed gevoel geven kunnen helpen om door de golf te bewegen.

WTF is een emotionele golf - collectieve golf.png

De tribale emotionele golf: onvervulde behoeftes


De meest explosieve golf van allemaal is de tribale emotionele golf. Deze golf houdt altijd verband met relaties, met de mensen in jouw directe omgeving. De golf bouwt zich op, gaat gestaag omhoog, een beetje op en neer om uiteindelijk volledig te ontploffen.


De golf is onvoorspelbaar. Je gaat 's avonds naar bed met het idee dat alles goed is en wordt 's ochtends wakker en alles ziet er anders uit. Je partner stelt een normale vraag en voor jou is het de druppel en bam, je partner krijgt de volle lading.


Kleine issues in je relaties stapelen zich op en vinden hun plekje in je emotionele systeem. Als je explodeert kun je zelf verbaasd zijn over waar die energie vandaan komt. Je denkt dat die druppel het was, maar de energie was zich al een tijdje aan t opbouwen.


Elke beslissing op zo'n moment is gevaarlijk voor je. Spontaniteit is niet je vriend. Wat je wel helpt is communiceren. Praat erover zodra je merkt dat je je irriteert, hoe suf je het issue ook vindt. Je helpt je omgeving hier enorm mee.


Fysieke aanraking helpt je ook en is belangrijk voor je. Als je merkt dat je in dat diepe dal zit, vraag je omgeving of ze je een knuffel willen geven. Dat maakt het letterlijk zachter.


Een belangrijk aspect van jouw zijn is of de mensen met wie jij je omringt voor jouw als gelijkwaardig voelen. Is het geven & nemen in balans?

WTF is een emotionele golf - tribale golf.png

De bron van de emotionele golf: 6-59


De meest complexe emotionele golf van allemaal is de emotionele definitie via kanaal 6-59. Als je bovenstaande hebt gelezen herken je wellicht een beetje in alles. En dat zou kloppen, want jij hebt ook een beetje van dit alles.


Alleen de scherpe randjes zijn vaak niet iets minder heftig. De bron van deze emotionele golf (en alle andere) ligt in poort 6.


Poort 6 is de poort van conflict. De emotionele energie gaat over het (diplomatiek) oplossen van conflicten voor het tot een crisis komt OF over het juist creëren van conflicten en confrontaties omdat crisis een bron is van vooruitgang.


De kracht ligt erin dat je weet wat wanneer heilzaam is: diplomatie of de frictie benoemen en zichtbaar maken.


Poort 6 gedraagt zich of wel gespannen of ontspannen. Poort 6 is de "playing hard to get" van poort 59 die graag wil verbinden.


Poort 59 zegt "ik wil het met jou doen" en poort 6 zegt "nou.. dat zullen we nog wel zien, ik slaap er een nachtje over".


Met kanaal 59-6 ben je geboren om samen met anderen te co-creëren. Je straalt intimiteit uit, verbondenheid. Het is het startpunt van elke ervaringsgerichte weg (nieuw leven). Het kent het individuele zijn, de pijn & hoop van een nieuwe ervaring en de crisis van onvervulde behoeftes.


Als je merkt dat je aan de onderkant van je golf zit kun je baat hebben bij aanraking of muziek of juist naar een museum om mooie dingen te zien. Wat jou helpt weet alleen jij.

WTF is een emotionele golf - bron golf.png


De highs najagen werkt averechts


We leven in een wereld waarin we geluk nastreven. Ik ga er gemakshalve van uit dat jij jouw basis op orde hebt: je hebt een dak boven je hoofd, eten op tafel, je voelt je veilig en je hebt mensen om je heen met wie je je verbonden voelt. En dan komen de thema's als zelfontplooiing aan bod.


Als je een tijdje op Instagram scrolt kan je het idee hebben dat je vooral positiviteit na moet streven en dat je gevoelens van verdriet, boosheid of ongerustheid maar opzij moet zetten met een positieve mindset. In één van mijn eerste podcast afleveringen vertel ik hoe ik deze zienswijze toxisch (toxic positivity) noem.


Als jij met emotionele definitie uitsluitend de highs najaagt ontken je een deel van jezelf.

Van de kracht van de energie die door jou raast en de inzichten die je die geven.