top of page

WTF is een emotionele golf?

Bijgewerkt op: 27 dec. 2023


50% van de wereld heeft een emotionele golf.


Een gedefinieerd emotie centrum in je Human Design Chart.

Wat dat is en wat je ermee moet of kunt of wilt lees je in deze blogpost.


Als jij je emotie centrum hebt gedefinieerd ben je hier om te voelen. Diep te voelen.

Zo diep dat je de rijkdom en overvloed van het hele emotionele spectrum leert kennen zonder dat je je ermee identificeert.


Het leren herkennen van je eigen emotionele golf helpt je op die ontdekkingsreis.


Verschil tussen emoties en gevoelens


De woorden emoties en gevoelens worden vaak door elkaar heen gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Dit is niet zo.


Emoties zijn een onbewuste fysieke (chemische) reactie & sensatie in je lichaam.

Gevoelens zijn de bewuste ervaring van emoties: de betekenis die jij geeft aan dat wat je fysiek ervaart.


Een emotie kan zijn dat er iets heftigs door je lichaam raast.

Je interpretatie (gevoel) kan zijn dat je je boos voelt, of blij. Dit is jouw betekenis.


Mensen met een gedefinieerd emotie centrum genereren emoties die door mensen met een ongedefinieerd emotie centrum worden opgepikt.


Beiden hebben gevoelens: de bewuste ervaring van dat wat we fysiek ervaren in ons lichaam.


Het gedefinieerde emotie centrum


Het emotie centrum is zowel een bewustzijnscentrum (emotioneel bewustzijn) als een motor. Een motor die emoties genereert: dieptepunten en hoogtepunten. Jouw emotie centrum genereert elke emotie die je maar kunt verzinnen.


Emotie betekent letterlijk energie in motie: in beweging. Die emotionele energie raast door je lichaam. Alles wat jij waarneemt is altijd emotioneel gekleurd of je dat nou wil of niet.


Als jij hetzelfde bericht hoort op twee verschillende momenten kan het het totaal anders bij je binnenkomen. Dit is waarom er voor jou geen waarheid in het moment is. De bril waardoor je je opties bekijkt is altijd gekleurd.


Wanneer jij je best gaat doen om je emoties te ontrafelen, te analyseren kun je jezelf in een spagaat denken. Want er is vaak geen één duidelijke reden. Soms word jij 's ochtends wakker en voel je je een beetje uit je hum zonder dat er iets significants is gebeurd. Je gemoedstoestand is er gewoon. Het is een onderdeel van het chemische proces van jouw energie, jouw zijn.


Jouw emoties helpen je om te voelen, diep te voelen en uiteindelijk te berusten in de overvloed van het emotionele spectrum.


De intelligentie en kracht die daarvan uit gaat is een cadeau voor jezelf, de mensen om je heen en de wereld.Een emotionele golf


Het woord golf betekent het op en neer gaan van bv water of geluid. De emoties die jij genereert bewegen zich ook in een golf door je lichaam, vandaar de term emotionele golf.


Hoe bewuster jij je wordt van jouw specifieke golf, hoe minder je je zult identificeren met je golf. Je leert gaandeweg dat je niet je golf bent, maar de surfer die de golf berijdt.


Deze bewustwording helpt je ook met het onderscheiden van emoties vs gevoelens.


Dit proces ziet er grofweg zo uit:


  1. Zonder bewustwording zul je vaak termen gebruiken als "ik ben boos, verdrietig, blij, etc". Dit is overigens ook hoe de meeste van ons het hebben geleerd. Dat we onze emoties of gevoelens ZIJN. Maar dat is niet zo. Niemand IS zijn emoties of gevoelens.

  2. Als je je Human Design Experiment omtrent je emotie centrum start zul je langzamerhand gaan ontdekken dat je iets ervaart in je lichaam waar je vervolgens betekenis aan geeft. Je verandert je woorden dan van "ik ben" naar "ik voel me...." De emotie en het gevoel zijn nog wel hetzelfde.

  3. De volgende stap is vaak dat je die twee uit elkaar gaat trekken, dat je je nog bewuster wordt van het verschil tussen de fysieke sensatie in je lichaam en vervolgens de vertaling die jij daaraan geeft door woorden van gevoelens te gebruiken: "ik ervaart <emotie> en ik voel me <gevoel>

  4. De laatste stap is dat je volledig herkent wanneer bepaalde fysieke sensaties (emoties) even op bezoek zijn, door je lichaam razen, maar je geeft er geen betekenis meer aan met "ik". "<emotie> is even op bezoek en het voelt <gevoel>.

WTF is een emotionele golf - stappen emotionele intelligentie.png

Dit betekent niet dat je niets meer voelt, Integendeel, je voelt heel veel en diep. Maar je realiseert je dat je dit niet BENT.


Door deze bewustwording leer je dat het steeds makkelijker is om met anderen te delen wat je ervaart en welke betekenis jij daaraan geeft, zonder dat je denkt dat je bent wat je voelt.


Je realiseert je steeds meer dat jouw emoties een innerlijke kracht zijn maar die kracht HEB je, je BENT ze niet. Dat creëert uiteindelijk een gevoel van innerlijke rust terwijl de golf (storm) door je heen raast.


Je golf wordt nooit kleiner of rustiger.

Maar hoe jij er mee omgaat wordt gelijkmatiger omdat je weet dat het tijdelijk is en dat de storm altijd gaat liggen.

De angst voor de diepe dalen wordt geleidelijk minder.

Vier typen emotionele golven


De ene emotionele golf is de andere niet. Welke jij hebt is afhankelijk van jouw specifieke definitie. Elke golf heeft zijn eigen ritme. Je eigen golf leren kennen helpt je enorm in het beter begrijpen van jezelf.


Als je jezelf beter begrijpt, kan je dit helderder delen met de mensen om je heen. Dat kweekt onderling begrip en voorkomt een hoop gedoe ;-)


Er zijn vier typen emotionele golven:

  • De individuele golf (kanaal 39-55 en 12-22)

  • De collectieve golf (kanaal 30-41 en 35-36)

  • De tribale golf (kanaal 19-49 en 37-40)