top of page

Kies vanuit je Kracht - Disclaimer

Gebruik van www.kiesvanuitjekracht.nl


Rianne Klein Geltink | The JOY Effect | Kies vanuit je kracht BV besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie op haar website www.kiesvanuitjekrach.nl
De inhoud en functionaliteit worden zorgvuldig gecontroleerd en geactualiseerd, echter juistheid en volledigheid worden niet gegarandeerd. Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen. Rianne Klein Geltink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik hiervan. 
De op de website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een medisch, therapeutisch of ander professioneel advies.
Rianne Klein Geltink aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie,
Deze website kan voor jouw informatie verwijzen naar producten, diensten of websites van derden. Rianne Klein Geltink accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

Informatie gebruiken 


Rianne Klein Geltink behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om (onderdelen van) de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Rianne Klein Geltink, elektronisch of anderszins over te nemen, te kopiëren, te distribueren of openbaar te maken.

 

Wijzigingen


Rianne Klein Geltink behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Rianne Klein Geltink 
Bouwmeesterstraat 10
6821 GT Arnhem
hello@kiesvanuitjekracht.nl
KvK nummer 90990072


14 november 2023
©️ 2023 Rianne Klein Geltink | Kies vanuit je Kracht BV

bottom of page